Dům na půl cesty. Tímto specifickým termínem označujeme jeden z mnoha typů sociálních služeb. Jedná se o speciální pomoc mladistvým osobám, většinou ve věku do 26 let, které :

  • musely opustit školské zařízení kvůli zavedení ochranné výchovy nebo ústavně stanovené výchovy.
  • jsou klienty zařízení, pečujících o mladistvé.
  • byly propuštěny z ochranné léčby nebo z výkonu trestu odnětí svobody.

hoka u okna
Cílem této sociální pomoci je zajistit mladým lidem patřičné podmínky pro návrat do běžného života, působit jako sociální prevence ve formě poradenství a výuky zvládání běžných životních situací. Takovíto lidé mívají často špatné zkušenosti z jednání s dospělými lidmi, vyžadují proto důkladnou psychologickou pomoc, aby samostatný start do života byl pro ně pozitivní motivací, nikoliv dalším krokem do prázdna – na scestí, odkud již není úniku.
dívka v čepici
Nejčastějšími klienty bývají mladiství, jejichž věk se blíží dospělosti (rozmezí od 16 do 18 let). Většinou se ocitají v obtížně řešitelných situacích, které sami nedokážou zvládnout a potřebují nějaký vzor, dobrou radu, pozitivní směr, příklad, kudy se dál v životě ubírat. Zpravidla jde o mladé lidi, kteří již nechtějí a ani nemohou setrvat v rodině, kde se narodili, a chtějí vzít svůj život do vlastních rukou.

Co domy napůl cesty poskytují

  • Dočasné ubytování, které většinou trvá v rozmezí od několika měsíců do jednoho roku. Ubytovací zařízení má charakter bydlení v běžné domácnosti a lidé se tak seznamují s běžnými návyky starostlivosti o prostředí, ve kterém žijí. Musí se dokázat postarat o úklid, praní a žehlení prádla, o pravidelnou výměnu ložního prádla, o drobné opravy v domácnosti a další prvky k zajištění jejího chodu.

tvář mladíka

  • Výpomoc při začlenění do sociálního prostředí, kontakt s bývalou rodinou a přáteli, pomoc při hledání adekvátního zaměstnání.
  • Vytváření sociálních návyků, podporu v pracovních dovednostech a zvyklostech, které jsou zásadní pro udržení se na trhu práce i bez závislosti na sociálních dávkách.
  • Aktivní pomoc při zajišťování kontaktů s úřady a institucemi, informování o právech a povinnostech v našem právním řádu.