Rio de Janeiro má za sebou krátkou, ale přesto temnou a pochmurnou historii, a to podporu otroctví. Stopy po otroctví ve Spojených Státech Amerických zůstaly téměř zahlazeny, kromě jednoho jediného místa. Dodnes tam zůstává a připomíná hrůznou historii amerického kontinentu. Na první pohled vidíte v přístavu pouze několik kamenných bloků, které vypadají velice staře a zašle. Tyto kameny v přístavu, v brazilském Rio de Janeiro, jsou snad jediným dochovaným důkazem bolestivé historie otroků, kteří byli dovezeni z Afrického kontinentu. Před dvěma stovkami let se po těchto kamenech mola přešlo okolo milionu černých otroků.
přístav při západu slunce
·         Přístav Valongo byl tehdy hlavní vstupní bránou otroků do Ameriky. Postupně však mizel do podzemí, když se město přestavovalo. Archeologové toto místo nalezli až v letech 2011, když byl přístav připravován před olympijskými hrami.

Jediné místo v Americe

Podle historiků se jedná o místo, které snad jako jediné dosud uchovává pozůstatky vyloďování dovezených otroků v Americe. Tato lokalita, přístav Valongo, je proto zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

krása Ria
Z ostrova do Janeira

Právě do tohoto přístavu v Rio de Janeiro byli ze senegalského ostrova Gorée převáženi nebozí otroci do Ameriky. Cesta z ostrova Goreé do Ria de Janeiro přes Atlantik byla tisíce kilometrů dlouhá. A na konci, na druhé straně Atlantiku, jejich strastiplná cesta končila zde, v přístavu. Otroci přecházeli přes tyto kamenité bloky dál do centra města. Byli to však ti, kteří tuto dlouhou cestu přežili. Otroci museli dojít sice nevelkou, přesto však bolestivou vzdálenost, aby se dostali na trh otroků, který ve městě tvořilo množství obchodů, které byly rozmístěné okolo náměstí. Povětšinou se dostali na severovýchod země, kde v nelidských podmínkách pěstovali cukrovou třtinu, fárali v dolech v Minas Gerais, anebo pracovali na kávových plantážích v Sao Paulo.