Geocaching procvičí nejen tělo, ale i mozek

Co je geocaching
Geocaching je aktivita, při které za pomoci GPS souřadnic hledáte určité místo. Prostřednictvím aplikace v telefonu či GPS zařízení máte za úkol najít předmět, nejčastěji plastovou krabičku, která obsahuje nejrůznější předměty. Taková krabička se nazývá cash – českykeška. Člověk, který keše hledá, se nazývá kačer.

Druhy a typy keší
Kešky jsou různých typů a velikostí. Od mikrokeší, které jsou malinké několik centimetrů až milimetrů, až po velké keše například o velikosti kbelíku.
Nejobvyklejší jsou keše v podobě plastové krabičky. Mohou mít také podobu různých ampulek, nádobek, předmětů apod.

Keší existuje několik typů například tradiční, mystery, multi. Dle typu se pak ke keši dostanete nejrůznějšími způsoby. Pro začínající kačery je nejjednodušší hledat tradiční keše, u kterých není třeba řešit šifry a hádanky. Po nalezení několika prvních keší se kačer nováček může pustit do hledání mystery a multikeší. Jejich nalezení vyžaduje jistou dávku trpělivosti, zvídavosti a důvtipu.

Součásti keše
Nejdůležitější součástí keše je logbook a tužka (propiska). Logbook je deníček, do kterého se zapisuje přezdívka, datum a případně vzkaz, který chcete zanechat vlastníkovi keše a dalším nálezcům.

Kromě logbooku můžete v keši najít i další předměty jako jsou různé přívěsky, hračky a oficiální předměty geocachingu. Vždy platí, že pokud si chcete z keše nějaký předmět odnést, měli byste jej nahradit nějakým jiným.
Co se týče oficiálních předmětů geocachingu, můžete v keši nalézt například geocoin – dřevěná mince s přezdívkou kačera nebo travelbug – předmět s identifikačním číslem, který má nějaký úkol – například putovat po světě a nasbírat co nejvíce kilometrů. Pokud kačer najde travelbug, může si jej vzít a při nálezu další kešky jej do ní vložit.
Registrace a změny související s keší a nalezenými předměty se evidují na internetových stránkách geocachingu.

Pokud tedy chcete geocaching zkusit, je potřeba se zaregistrovat a vytvořit si profil. Pak už není nic snazšího než si vyhledat první keš v místě vašeho bydliště či v okolí a vyrazit na výpravu. Keše se nacházejí v různých prostředích, v zídkách, stavbách, na stromech, ve vodě, v jeskyních…
Jakmile vás geocaching chytí, už vás nepustí a můžete se spolehnout, že jste si našli koníčka, který vás zabaví minimálně na několik měsíců. Keší je totiž na světě přes několik milionů !