Koledujete si o pěkné problémy

Kdo si může dovolit mít studnu na zahradě u domu s pramenitou, ale hlavně nezávadnou vodou? Jen málokdo. Najít solidní podzemní vodu a studnu si nechat vykopat a vyzdít, to je pěkná finanční darda. A Vy studnu máte!
A jak se o ni staráte?
Jak ji máte zabezpečenou?

Ale Vy ji máte přikrytou prkny? To nemyslíte vážně, že ne? Že je to jen provizorium? Takový poklop na studnu Vám nezaručí

· ani bezpečnost,
· ani nezávadnost vody!

A Vaše tvrzení, že tam léta prkna byla a jsou, Vás přece nemůže uklidňovat!
Kdy jste si nechal naposledy dělat zkoušku kvality vody? Díváte se občas dovnitř, abyste alespoň pouhým okem zjistil, zda se Vám tam neusazuje hmyz? To všechno může přece vodu kontaminovat! A nadzdvihnutí prkna je pro nenechavé a zvídavé děti hračkou! Co kdyby tam spadly? Vy jste tedy kaskadér s lidskými životy. Uvědomujete si to?

Pro Váš klidný spánek je nejlepším řešením pořízení kvalitního poklopu na studnu, který splňuje všechny požadavky na něj kladené!
1. Správný poklop na studny musí zabránit vniknutí dešťové vody dovnitř.
2. Musí být zajištěn proti posunutí.
3. Mít zajištěno odvětrávání studny.
4. Musí být tak těsný, aby se žádný živý tvor, a to mravencem počínaje, do studny nedostal!

Těch pár korun za zajištění studny za klidný spánek přece stojí, ne? Jinak si koledujete o potíže, které ani nemusí vzniknout!

Jestli jste se nyní trochu vyděsili, pak je to jen pro dobro věci. Rozhodně se začněte okamžitě zajímat o vhodné poklopy na studny, abyste co nejdříve tu svou studnu zabezpečili natolik, aby se nestalo nic nehorázného! Abyste se Vy nestali strůjcem nešťastných náhod, které by Vám mohli přinést řetězec problémů. A to ne malých!

Umíte si představit, jak si Vaše vnoučata hrají na zahradě, a Vy jste v klidu, protože máte studnu zabezpečenou?

Umíte si představit, jak hmyz žijící na zahradě se marně dobývá k vodě, která je určena jen pro Vaše potřeby? Ale Vy jste v klidu, nedostane se tam.

Umíte si představit, jak při dešti je Vaše studna s čirou vodou stále ve stejné kvalitě, protože se tam nedostane ani kapka?

A to všechno proto, že jste svou studnu opatřil pořádným poklopem na studnu!