Online monitoring vozidel a strojů, nebo-li sledování vozidel https://www.rmc-system.com/,je v dnešní době poměrně častá záležitost. Výhodou je, že monitoring můžeme dělat odkudkoliv, protože je online. Slouží zejména k dohlížení nad prací řidičů příslušného vozidla nebo stroje. Dochází však nejen k monitoringu daného vozidla či stroje, ale také ke sledování motoru v daném zařízení. Mezi nejčastěji sledované parametry patří například sklopy, hydraulická ruka, jeřáby, distribuce směsí a mnoho dalšího. Toto sledování vozidel je důležité také pro to, že je nutné pravidelně kontrolovat, že zařízení splňuje všechny požadované parametry a je tak bezpečné.

Zelená čísla (data) na obrazovce

Je to velice propracovaný online systém, který je založen zejména na sběru a vyhodnocení dat, dle příslušných parametrů. Tento systém uživatelům přináší okamžité přehledy, které je možné selektovat dle četnosti (denní, měsíční nebo jiné předem stanovené období). Všechny tyto data je možné exportovat do účetních programů v podnicích. Uživatelé mohou přesun těchto dat provádět manuálně nebo automaticky, jak je tomu téměř všude. Jednotlivé parametry u sledování vozidel se počítají dle výpočetních vzorců, které jsou předem nastavené a je možné je upravovat. Je to velice podobné jako například v Microsoft Excel.

navigace Garmin

Používání tohoto sytému s sebou přináší další výhody, a to zejména kontrola nad produktivitou práce a možnost ji ovlivňovat směrem nahoru. Na případné odchylky systém upozorňuje prostřednictvím alarmů, který se okamžitě příslušnému uživateli ukazuje na monitoru a má možnost je promptně řešit. Nastavení samozřejmě umožňuje například upozornění formou sms, nebo e-mailu.
V systému je také možné si ohlídat jiné funkce, které souvisejí s provozem vozidla nebo zařízení, jako jsou například četnost oprav či pravidelných kontrol u STK. Výsledné tabulky jsou velice přehledné a hlavně rychle dostupné.