Obecně se dá říct, že za tento podnik lze označit podnikatelský subjekt, který zaměstnává na pracovním trhu osoby, které jsou znevýhodněné, například zdravotním hendikepem. A právě účast těchto zaměstnanců na pracovním procesu firmy je ve spojení s celkovým počtem pracovníků součástí toho, jak lze definovat účel a význam sociálního podniku. Tady se může jednat o běžnou podnikatelskou činnost, jako je například provozování restaurace, kde je zaměstnána specifická skupina osob, která je na pracovním trhu znevýhodněná.
Nezaměstnaní lidé
Může se jednat o dlouhodobě nezaměstnané, kterým je poskytnutá práce, nebo podnikatelská činnost může být v sociální oblasti sama o sobě. Také se v souvislosti s tímto podnikáním uvádí, že jsou zde čerpané lokální zdroje a probíhá také spolupráce s místními organizacemi nejen státními, ale také nestátními, které se označují pojmem nestátní neziskové organizace a zkratkou NNO. Zde se například řadí nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Velkou výhodou je, že k činnosti sociálních podniků, tak jako ke každému podnikání, je potřeba počáteční investice, ale ta může být předmětem podpory nejen od našeho státu, nebo určitých institucí, ale také z fondů EU.
Sociálně vyloučený
A co naše legislativa?
Právní forma sociálního podnikání není v České republice zvlášť legislativně zakotvena. Většinou se jedná o družstvo nebo společnost s ručením omezeným, ale v některých případech naše legislativa umožňuje také formu osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Zde jsou zaměstnávání pracovníci označovaní jako sociálně vyloučení, tedy například ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Takto se označují osoby vedené v evidenci úřadů práce déle než jeden rok, dále lidé, kteří mají zdravotní postižení, nebo i osoby po výkonu trestu, ale také mohou zde být začlenění i ti, kteří se léčili ze závislostí na návykových látkách.
Význam sociálního podnikání
Tato oblast je ekonomickou činností jednotlivců nebo i organizací, kdy jsou účelně propojovány aspekty týkající se ekonomické i sociální oblasti. Ten, kdo se zapojil do tohoto druhu podnikání, uvádí, že sociálně a také i zdravotně znevýhodnění jsou loajálními a poctivými zaměstnanci, kteří si navíc práce váží. A základem úspěchu je zde přirozeně podnikatelský záměr, který musí být konkurenceschopný.