A) Živnostenský úřad

Musíte nejprve navštívit tuto instituci a najít tam registrační formulář, který má pro všechny jednotnou formu. Jak ho vyplnit nebo co v něm zvolit či ne Vám poradí úředníci živnostenského úřadu podle toho, s čím chcete začít podnikat. Nezapomeňte si vzít sebou 1000 Kč na správní poplatek a občanský průkaz.

 podnikatel čte noviny

B) Sociální pojištění

Odevzdáním tohoto formuláře se stáváte osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Z toho také vyplívá nutnost zaplatit sociální pojištění a zálohy za něj.

 

C) Zdravotní pojištění

V momentě, kdy jste se stali osobou samostatně výdělečně činnou, jste se rovněž přihlásili k placení zdravotního pojištění ke své zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojištění za Vás platí stát jen v případech, pokud jste důchodce, konáte vojenskou službu či civilní službu, pobíráte částečný nebo plný invalidní důchod, studujete (do 26 let), jste na doktorském studiu (do 28 let), jste na mateřské nebo máte právo na rodičovský příspěvek, staráte se o dítě (do 10 let) odkázané na péči nebo pečujete o jinou osobu.

 

D) Daně

Registrujete se u finančního úřadu a ten Vám dá daňové identifikační číslo (DIČ). Toto číslo musíte uvést na všech daňových dokladech. Na konci roku musíte zaplatit daň z příjmu fyzických osob a podat daňové přiznání.

E) Účetnictví

Zde jsou dvě možnosti vedení účetnictví. Buď jako evidence příjmů nebo daňovou evidenci, u které ukládáte všechny doklady. U evidence příjmů použijete tzv. paušální výdaje (výdaje vyjádřeny procentem z příjmů).

 peníze srovnané v kufru

Jedná se jen o stručný přehled, takže se během začínání podnikání setkáte s dalšími podrobnějšími informacemi a problémy. Někdy je však dobré si přečíst příslušné zákony. Dobrou volbou je, ale i odborná pomoc. Dnes je možné sehnat spoustu podnikatelských kurzů a konzultací, které jsou dělané pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilejší podnikatele. Mohou Vám totiž v budoucnu ušetřit mnohé problémy nebo finanční ztráty.