Kariérní růst v perspektivním oboru

Základní, střední nebo i vysoká škola nás ne vždy připraví na ty správné obory a často je studium zábavné, ale ve výsledku ne příliš užitečné. Změnit své zaměření poté musíme sami, a to různými programy, které nás připraví pro žádaná zaměstnání, o která je na trhu velký zájem. Rekvalifikační kurzy účetnictví do této kategorie spadají a připravují absolventy pro kariéru v oblasti financí. Výuka probíhá zajímavým a poutavým způsobem, který kombinuje teoretické i praktické znalosti a dbá na pochopení celé problematiky. Absolventi našeho kurzu mohou po dokončení nastoupit do zaměstnání jako plnohodnotní účetní nebo si založit svou vlastní firmu a poskytovat jiným společnostem poradenství.

Vyučující přistupují ke každému studentovi individuálně a jsou otevřeni jakýmkoli otázkám i po skončení programu.

Jistota dobře placeného zaměstnání
Ztráta zaměstnání přináší mnoho problémů, a to jak finančních, tak i psychických. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé navíc ztrácí i motivaci a dostávají se do začarovaného kruhu. S námi z tohoto kruhu mohou utéct a to vědomostmi, které jim zajistí dobře placené místo ve statním i soukromém sektoru. Daňových poradců, dobrých účetních a finančních analytiků je na trhu málo a je po nich velká poptávka. Samotný kurz nezabere více než pár měsíců a jeho náklady se Vám vrátí již během několika měsíců zpět.

Výhody našeho kurzu:

· Individuální přístup ke každému studentovi
· Poutavý styl výuky
· Zodpovězení jakýchkoli otázek
· Nízké náklady
· Potvrzení o získaných znalostech

Náš vzdělávací program je určen pro každého, kdo se chce zlepšovat a posunout se ve svém profesním životě. Je možné, absolvovat ho i během hlavního pracovního poměru, a to po domluvě s vyučujícími a vedoucími programu.